Ποιοί είμαστε

Γενικά

Η infosell είναι λογιστικό γραφείο που λειτουργεί από το 1990.

Στηριζόμενη στις αρχές της συνέπειας και της υπευθυνότητας προσπαθεί να συντονίσει την δράση του λογιστηρίου για την κάλυψη όλων των τυπικών υποχρεώσεων της επιχείρησης όπως ορίζονται από το ΠΔ υπ.αρ. 340.

Αξιοποιώντας την μηχανογραφική εφαρμογή της επιχείρησης και συνδυάζοντας ελεγκτικές διαδικασίες και οργανωτικές παρεμβάσεις επιδιώκει ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία.

Παράλληλα με την οργάνωση, υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού βοηθητικών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση του λογιστηρίου μαζί με εφαρμογές στατιστικών στοιχείων, οι οποίες καθιστούν το λογιστήριο βάση δεδομένων για όλα τα τμήματα της επιχείρησης συμμετέχοντας ουσιαστικά στο Management System Information.

Εμπειρία - Δυναμικό - Υποδομή

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η infosell διαθέτει πλούσια λογιστική εμπειρία άνω των 30 ετών. Παράλληλα υπάρχει πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών στον Η/Υ ώστε να εξυπηρετούνται ειδικές λογιστικές και όχι μόνο ανάγκες.


ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στην επιχείρησή μας απασχολούνται αυτή τη στιγμή 6 άτομα, από τα όποια μπορείτε να αντλήσετε έγκαιρα και διεξοδικά όσες πληροφορίες χρειάζεστε για την λογιστική και φορολογική σας εικόνα.


ΥΠΟΔΟΜΗ

Οι εγκαταστάσεις μας στεγάζονται σε χώρο συνολικής επιφάνειας 130 τμ. Υπάρχει τηλεφωνικό κέντρο 3 γραμμών για άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας, ενώ παρέχεται και μηχανογραφική τηλεϋποστήριξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης.

Προγράμματα που χρησιμοποιούνται

Η infosell χρησιμοποιεί διάφορα προγράμματα της αγοράς , ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες της, όπως:

 • Προγράμματα μισθοδοσίας

 • Προγράμματα γενικής λογιστικής

 • Προγράμματα παγίων

 • Προγράμματα συνταγολογίου

 • Προγράμματα υπολογισμού, σύνταξης και υποβολής ΦΠΑ

 • Προγράμματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (φυσικών και νομικών προσώπων)

 • Προγράμματα επεξεργασίας στοιχείων ισολογισμών και γενικής εκμετάλλευσης

 • Προγράμματα κοστολόγησης εισαγωγών

 • Προγράμματα σύνταξης και υποβολής δηλώσεων listing και intrastat

Πηγές ενημέρωσης

Πηγές ενημέρωσης

Η infosell ενημερώνεται για τις εξελίξεις στο χώρο της λογιστικής και γενικότερα της οικονομίας από τις ακόλουθες πηγές:

 • Ιστορικό ηλεκτρονικό αρχείο νόμων και αποφάσεων από το 1993

 • Άμεση συνδρομητική ενημέρωση μέσω internet

 • Συνδρομητικά περιοδικά

 • Λοιπά μέσα ενημέρωσης (βιβλία - εφημερίδες - περιοδικά)

 

 

INFOSELL
3ης Σεπτεμβρίου 99
Aθήνα 104 34
τηλ:210 8250025-6

email: